frilans kostnadsfritt

Genom Content Central får du som frilansjournalist, författare eller annan upphovsmakare möjlighet att sälja dina reportage, artiklar och annat redaktionellt material till fler medier i Sverige.

Content Central erbjuder:

  • En marknadsplats för dina artiklar – du bestämmer priset och vilka som får köpa
  • Profil/CV så att medier kan söka rätt person och kompetens 
  • Uppdragsförmedling
  • Redaktionella verktyg och hjälpmedel (hösten 2015)

Det är kostnadsfritt att vara ansluten till Content Central. Försäljningsprovision på 35% utgår vid försäljning, dvs du som frilans behåller 65% av försäljningssumman. Självklart ska du fortsätta sälja på egen hand till befintliga kontakter – och låta oss hjälpa dig med övriga.


 
Registrera frilanskonto NU!