Content Central visar upp ny produkt internationellt

JoachimLjungquistBerlin 1600x800

Ett nyutvecklat planeringsverktyg för tidskriftsredaktioner ska ge Umeåföretaget Content Central nya internationella affärer. Flera samarbeten har inletts.

Content Central är i full gång med att utveckla en helt ny tjänst för mediehus. Nu kan Umeåföretagets vd Joachim Ljungquist avslöja mer om satsningen som framgent innebär en lansering av ett helt nytt redaktionsverktyg för tidskrifter och magasin.

– Vi har byggt ett planeringsverktyg för redaktioner som innebär enklare planering och uppföljning av artikelproduktion, säger Joachim Ljungquist på telefon från Berlin där han är på en stor mediemässa. Det är ett verktyg för redaktörer som gör att de får bättre kontroll på flöden, arvoden, deadlines och hela processen fram till publiceringsklart.

– Sådana här verktyg finns inom dagspress men inte inom magasinsvärlden. Och de som finns är ofta krångliga system, vi har gjort ett öppet flexibelt system, berättar Joachim Ljungquist.


Viktig komplettering

Content Central har sedan tidigare många internationella användare på den marknadsplats som företaget driver för förmedling av artiklar från frilansjournalister. Det nya redaktionsverktyget kommer att bli en viktig komplettering och vidareutveckling av företagets affärer, menar Joachim Ljungquist.


Pilotkunder testkör

Den mediemässa som Joachim Ljungquist deltar på är en av Europas ledande mediemässor, Digital Innovators’ Summit i Berlin. Här finns stora möjligheter att knyta kontakt med en mängd mediehus från 35 länder för att få demonstrera det nya verktyget.

– Vi har på gång ett antal pilotkunder som inom de närmaste veckorna kommer att testköra verktyget, berättar Joachim Ljungquist.

Det nya redaktionsverktyget kommer att finnas på två språk. Svenska för den nationella marknaden i Sverige men även en engelsk version eftersom den stora marknaden finns internationellt.

– I London har vi samarbete med en internationell organisation med 6000 medlemmar från hela världen. Med vårt verktyg skulle dessa magasin kunna erbjudas ett stort mervärde.


Stora förhoppningar

Förhoppningen från Content Central och Joachim Ljungquist är stor på det nya verktyget.

– Jag tror att 70 procent av våra intäkter inom något år kommer att komma från det nya redaktionsverktyget, säger Joachim Ljungquist.